President

Prof. Moda Nath Marhatta

Phone: 98151055537

 

Vice President

Dr. Rajesh Dhoj Joshi

Phone: 9851035748

 

Secretary

Dr. Lava N. Joshi

Phone: 9851038309

 

Joint Secretary

Dr. Subhash P. Acharya

Phone: 9851147242

 

Treasurer

Dr. Rabi Rauniyar

Phone: 9851020714

 

Joint Treasurer

Dr. Ajay Pradhan

Phone: 9851014100

 

Executive Members

Dr. Sanjay Lakhey

Dr. Babu Raja Shrestha

Dr. Bhuwan Kunwar

Dr. Ravi Ram Shrestha

Dr. Roshan Piya